Berisi tentang Buku-Buku yang disediakan Oleh Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P4M)